Chú Ý: Vui Lòng Thanh Toán Tiền Để Nhận Được Các Dàn Số Vip 100% . Hình Thức Thanh Toán ( Chuyển Khoản).Không Có Số Chơi Thử,Không Có Số Phí Sau.


Giá : 10.000.000 Đ


         NGÀY      

XIÊN 4 TUYỆT MẬT TỈ LỆ 100%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2020 06 38 84 97 TRÚNG XIÊN 4
16/01/2020 70 22 50 62 TRÚNG XIÊN 4
15/01/2020 74 21 40 94 TRÚNG XIÊN 4
14/01/2020 76 28 02 83 TRÚNG XIÊN 4
13/01/2020 74 92 08 37 TRÚNG XIÊN 4
12/01/2020 86 31 57 20 TRÚNG XIÊN 4
11/01/2020 09 58 89 78 TRÚNG XIÊN 4
10/01/2020 14 41 60 08 TRÚNG XIÊN 4
09/01/2020 94 62 14 03 TRÚNG XIÊN 4
08/01/2020 56 52 03 45 TRÚNG XIÊN 4
07/01/2020 98 67 52 30 TRÚNG XIÊN 4
06/01/2020 34 89 59 06 TRÚNG XIÊN 4
05/01/2020 12 21 54 64 TRÚNG XIÊN 4
04/01/2020 98 97 35 70 TRÚNG XIÊN 4
03/01/2020 37 36 87 89 TRÚNG XIÊN 4
02/01/2020 01 82 87 76 TRÚNG XIÊN 4
01/01/2020 03 46 84 56 TRÚNG XIÊN 4
31/12/2019 45 54 90 08 TRÚNG XIÊN 4
30/12/2019 40 68 88 45 TRÚNG XIÊN 4
29/12/2019 25 52 20 93 TRÚNG XIÊN 4
28/12/2019 89 98 27 10 TRÚNG XIÊN 4
27/12/2019 63 95 58 08 TRÚNG XIÊN 4
26/12/2019 47 74 54 92 TRÚNG XIÊN 4
25/12/2019 81 61 92 21 TRÚNG XIÊN 4
24/12/2019 58 26 43 21 TRÚNG XIÊN 4
23/12/2019 35 02 44 27 TRÚNG XIÊN 4
22/12/2019 59 81 89 24 TRÚNG XIÊN 4
21/12/2019 03 59 85 60 TRÚNG XIÊN 4
20/12/2019 07 57 84 91 TRÚNG XIÊN 4
19/12/2019 27 84 38 29 TRÚNG XIÊN 4
18/12/2019 25 87 75 92 TRÚNG XIÊN 4
17/12/2019 14 32 71 81 TRÚNG XIÊN 4
16/12/2019 13 23 30 40 TRÚNG XIÊN 4
15/12/2019 12 25 32 41 TRÚNG XIÊN 4
14/12/2019 02 58 94 89 TRÚNG XIÊN 4
13/12/2019 16 43 88 32 TRÚNG XIÊN 4
12/12/2019 75 04 35 24 TRÚNG XIÊN 4

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng