Chú Ý: Vui Lòng Thanh Toán Tiền Để Nhận Được Các Dàn Số Vip 100% . Hình Thức Thanh Toán ( Chuyển Khoản).Không Có Số Chơi Thử,Không Có Số Phí Sau.


Giá : 15.000.000 Đ


         NGÀY      

ĐỘC THỦ ĐỀ XSMB TỈ LỆ 100%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2020 Chốt Số : 71 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 71
16/01/2020 Chốt Số : 82 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 82
15/01/2020 Chốt Số : 10 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 10
15/01/2020 Chốt Số : 64 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 64
13/01/2020 Chốt Số : 44 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 44
12/01/2020 Chốt Số : 80 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 80
11/01/2020 Chốt Số : 58 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 58
10/01/2020 Chốt Số : 96 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 96
09/01/2020 Chốt Số : 74 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 74
08/01/2020 Chốt Số : 04 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 04
07/01/2020 Chốt Số : 54 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 54
06/01/2020 Chốt Số : 12 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 12
05/01/2020 Chốt Số : 21 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 21
04/01/2020 Chốt Số : 49 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 49
03/01/2020 Chốt Số : 43 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 43
02/01/2020 Chốt Số : 04 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 04
01/01/2020 Chốt Số : 05 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 05
31/12/2019 Chốt Số : 08 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 08
30/12/2019 Chốt Số : 88 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 88
29/12/2019 Chốt Số : 01 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 01
28/12/2019 Chốt Số : 01 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 01
27/12/2019 Chốt Số : 77 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 77
26/12/2019 Chốt Số : 39 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 39
25/12/2019 Chốt Số : 81 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 81
24/12/2019 Chốt Số : 26 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 26
23/12/2019 Chốt Số : 24 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 24
22/12/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42
21/12/2019 Chốt Số : 48 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 48
20/12/2019 Chốt Số : 84 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 84
19/12/2019 Chốt Số : 81 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 81
18/12/2019 Chốt Số : 49 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 49
17/12/2019 Chốt Số : 22 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 22
16/12/2019 Chốt Số : 68 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 68
15/12/2019 Chốt Số : 06 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 06
14/12/2019 Chốt Số : 94 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 94
13/12/2019 Chốt Số : 76 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 76
12/12/2019 Chốt Số : 47 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 47
11/12/2019 Chốt Số : 85 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 85
10/12/2019 Chốt Số : 33 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 33
09/12/2019 Chốt Số : 76 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 76
08/12/2019 Chốt Số : 40 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 40
07/12/2019 Chốt Số : 38 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 38
06/12/2019 Chốt Số : 30 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 30
05/12/2019 Chốt Số : 67 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 67
04/12/2019 Chốt Số : 19 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 19
03/12/2019 Chốt Số : 97 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 97
02/12/2019 Chốt Số : 97 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 97
01/12/2019 Chốt Số : 87 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 87
30/11/2019 Chốt Số : 96 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 96
29/11/2019 Chốt Số : 03 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 03
28/11/2019 Chốt Số : 32 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 32
27/11/2019 Chốt Số : 57 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 57
26/11/2019 Chốt Số : 31 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 31
25/11/2019 Chốt Số : 68 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 68
24/11/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42
23/11/2019 Chốt Số : 36 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 36
22/11/2019 Chốt Số : 78 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 78
21/11/2019 Chốt Số : 15 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 15
20/11/2019 Chốt Số : 51 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 51
19/11/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng