Chú Ý: Vui Lòng Thanh Toán Tiền Để Nhận Được Các Dàn Số Vip 100% . Hình Thức Thanh Toán ( Chuyển Khoản).Không Có Số Chơi Thử,Không Có Số Phí Sau.


Giá : 15.000.000 Đ


         NGÀY      

ĐỘC THỦ ĐỀ XSMB TỈ LỆ 100%
HÔM NAY Đã chốt số
06/12/2019 Chốt Số : 30 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 30
05/12/2019 Chốt Số : 67 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 67
04/12/2019 Chốt Số : 19 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 19
03/12/2019 Chốt Số : 97 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 97
02/12/2019 Chốt Số : 97 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 97
01/12/2019 Chốt Số : 87 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 87
30/11/2019 Chốt Số : 96 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 96
29/11/2019 Chốt Số : 03 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 03
28/11/2019 Chốt Số : 32 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 32
27/11/2019 Chốt Số : 57 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 57
26/11/2019 Chốt Số : 31 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 31
25/11/2019 Chốt Số : 68 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 68
24/11/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42
23/11/2019 Chốt Số : 36 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 36
22/11/2019 Chốt Số : 78 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 78
21/11/2019 Chốt Số : 15 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 15
20/11/2019 Chốt Số : 51 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 51
19/11/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42
18/11/2019 Chốt Số : 84 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 84
17/11/2019 Chốt Số : 00 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 00
16/11/2019 Chốt Số : 82 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 82
15/11/2019 Chốt Số : 08 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 08
14/11/2019 Chốt Số : 58 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 58
13/11/2019 Chốt Số : 18 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 18
12/11/2019 Chốt Số : 44 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 44
11/11/2019 Chốt Số : 16 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 16
10/11/2019 Chốt Số : 10 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 10
09/11/2019 Chốt Số : 02 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 02
08/11/2019 Chốt Số : 92 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 92
07/11/2019 Chốt Số : 24 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 24
06/11/2019 Chốt Số : 81 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 81
05/11/2019 Chốt Số : 90 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 90
04/11/2019 Chốt Số : 43 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 43
03/11/2019 Chốt Số : 11 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 11
02/11/2019 Chốt Số : 94 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 94
01/11/2019 Chốt Số : 68 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 68
31/10/2019 Chốt Số : 62 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 62
30/10/2019 Chốt Số : 98 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 98
29/10/2019 Chốt Số : 42 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 42
28/10/2019 Chốt Số : 39 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 39
27/10/2019 Chốt Số : 16 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 16
26/10/2019 Chốt Số : 09 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 09
25/10/2019 Chốt Số : 84 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 84
24/10/2019 Chốt Số : 74 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 74
23/10/2019 Chốt Số : 53 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 53
22/10/2019 Chốt Số : 37 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 37
21/10/2019 Chốt Số : 74 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 74
20/10/2019 Chốt Số : 49 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 49
19/10/2019 Chốt Số : 98 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 98
18/10/2019 Chốt Số : 97 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 97
17/10/2019 Chốt Số : 61 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 61
16/10/2019 Chốt Số : 41 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 41
15/10/2019 Chốt Số : 30 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 30
14/10/2019 Chốt Số : 11 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 11
13/10/2019 Chốt Số : 48 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 48
12/10/2019 Chốt Số : 09 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 09
11/10/2019 Chốt Số : 68 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 68
10/10/2019 Chốt Số : 46 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 46
09/10/2019 Chốt Số : 84 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 84
08/10/2019 Chốt Số : 01 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 01
07/10/2019 Chốt Số : 00 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 00
06/10/2019 Chốt Số : 75 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 75
05/10/2019 Chốt Số : 52 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 52
04/10/2019 Chốt Số : 51 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 51
03/10/2019 Chốt Số : 27 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 27
02/10/2019 Chốt Số : 81 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 81
01/10/2019 Chốt Số : 15 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 15
30/09/2019 Chốt Số : 64 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 64
29/09/2019 Chốt Số : 24 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 24
28/09/2019 Chốt Số : 16 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 16
27/09/2019 Chốt Số : 78 ĂN ĐỘC THỦ ĐỀ 78

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng