Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND, Ảnh Chân Dung Và SĐT Chính Chủ  Rồi Gửi Qua (zalo) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài.Giá : 7.000.000 Đ

Giá : 4.000.000 Đ

Giá : 2.000.000 Đ

Giá : 3.000.000 Đ

Giá : 4.000.000 Đ

Giá : 7.000.000 Đ

Giá : 4.000.000 Đ

Giá : 2.000.000 Đ